Hoe werkt MINDZ?

Om een idee of concept te begeleiden in zijn groeiproces tot start-up, is MINDZ opgebouwd uit drie entiteiten.

 

Mindz Kennis

1. Mindz Community

 

Dit is de grootste entiteit en ze vormt de kern van het MINDZ verhaal. De entiteit ‘KENNIS’ bestaat uit mensen van allerlei pluimage, die niets liever doen dan brainstormen over hoe we ons leven makkelijker en beter kunnen maken, los van eender welke industrie of sector. Ze doen dat samen en vrijwillig als Mindz lid en kenniswerker, in hun vrije tijd. Op de ideeën die in de brainstorms gegenereerd worden, staat geen eigendomsrecht. Dat wil dus zeggen dat de ideeën vàn de groep zijn. Ze zijn van MINDZ.

 

Rond de sterkste ideeën worden kleine ‘projectteamsteams’ – 5 man – samengesteld. Daarin zitten complementaire talenten – marketing, financieel, technologisch, juridisch… Zij gaan samen aan de slag om het idee verder te verfijnen tot een haalbaar concept en daarnaast werken ze een business – en go-to-marketplan uit.

Deze ‘projectteams’ staan er niet alleen voor. Ze kunnen advies vragen aan het alumni-netwerk van MINDZ, en indien nodig, neemt MINDZ de nodige patenten op het concept.

Zodra het concept klaar is, wordt het besproken binnen het ‘overlegorgaan’. Dit overlegorgaan is samengesteld uit leden van de 3 verschillende MINDZ entiteiten – Kennis, Capit en Roll-Out – en enkele externe experten. Zij evalueren het voorgelegde concept op alle vlakken. Krijgt het een GO? Dan richt MINDZ een spin-off op, die zal instaan voor de uitbouw van de onderneming.


Heb je meegewerkt aan de realisatie van het concept?
Dan kan je op dat moment beslissen of je mee instapt in de spin-off… of niet.

Past de spin-off in één van de vele incubators in dit land, dan kan er een eventuele samenwerking opgestart worden.

 

Belangrijk in dit verhaal: jij bepaalt zelf in welke mate je als kenniswerker betrokken bent bij Mindz. Enkel brainstormen? Mee je schouders zetten onder idee? … Je doet wat je wil en waar je tijd voor hebt.

Mindz Venture

2. Mindz Invest

 

De entiteit ‘MINDZ VENTURE CAPITAL” staat in voor de financiering van MINDZ en zorgt voor het startkapitaal voor de start-ups. Deze entiteit voorziet extern geld, in de vorm van aandelenparticipatie, burgerparticipatie of achtergestelde converteerbare leningen. Ze investeert rechtstreeks in de spin-offs, al dan niet met andere partijen.

 

Daarnaast beheert deze entiteit de eventuele patenten die genomen worden op nieuwe concepten en stelt ze deze ter beschikking. Deze patenten vormen immers de ruggengraat van MINDZ – zowel voor de eigen werking, als voor het kennis-versus-kapitaal-participatiemodel waar MINDZ voor staat.

 

Belangrijk gegeven hierbij, is dat alle financiën beheerd worden door een onafhankelijke externe expert. Zo is maximale financiële transparantie gegarandeerd.

Mindz CV

3. Mindz Ventures

 

Deze entiteit functioneert via een coöperatieve vennootschap – CV. Als een concept een GO krijgt van het overlegorgaan, wordt het onder deze CV gestart als bedrijf. De start-ups die zo opgericht worden, kunnen blijven rekenen op de ondersteuning van MINDZ.

 

Door het unieke evaluatiemodel van MINDZ, worden de kennisbijdragen van MINDZ leden omgezet tot een participatie in deze coöperatieve vennootschap. Dus, zowel in de CV als in de individuele spin-offs.

Do you Mindz

Sluit je aan bij MINDZ en denk mee!

 

De persoonlijke reden om MINDZ lid te worden is, uiteraard, voor iedereen anders.

Misschien zit je boordevol ideeën, maar weet je niet hoe je ze moet uitwerken?

Misschien ben je een creatieve geest die geprikkeld wordt door probleemstellingen, en houdt van brainstormen?

Misschien geloof je heel sterk in het idee van co-creatie, en wil je daar met joùw talenten en ervaring een steentje aan bijdragen?

Misschien ben je op professioneel vlak, zeer theoretisch bezig en zie je in MINDZ de mogelijkheid om die kennis ook toe te passen?

Misschien wil je gewoon deel uitmaken van een sterke, unieke community?

 

 

Wat je reden ook is, je bent welkom!

 

Er is slechts één formaliteit: als MINDZ lid moet je een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Zo beschermen we jouw creativiteit en die van de andere leden. Je vindt deze overeenkomst hier.

 

Zin in een gesprek? Contacteer ons.