Mindz visie

Als er íets is wat een mens typeert, dan is het zijn drang om te creëren, om een concept of idee te realiseren. Net dàarom, schrijven we ook al jaren geschiedenis.

En toch… heel wat goede ideeën komen nooit aan de oppervlakte. Ze krijgen geen kans omdat de bedenker geen tijd heeft om er werk van te maken, omdat hij onvoldoende kennis heeft… of omdat hij het risico niet durft nemen er voluit voor te gaan.

In comes MINDZ! Door kennis breed beschikbaar te stellen, schept MINDZ een kader waarbinnen sterke ideeën gefaseerd kunnen uitgroeien tot producten en bedrijven.

Mindz wat

MINDZ bedenkt, in verschillende multidisciplinaire teams, nieuwe ideeën en concepten, en schept daarnaast een kader waarbinnen deze gefaseerd kunnen uitgroeien tot bedrijven. De sterkste ideeën worden onderzocht op haalbaarheid en originaliteit. Er wordt ook nagegaan of er een markt voor is. Scoort het idee op alle vlakken? Dan kan het binnen MINDZ uitgewerkt worden tot een spin-off, en in een volgende fase, tot een volwaardig bedrijf. MINDZ faciliteert het hele proces van A tot Z.

 

Om ideeën te genereren, organiseert MINDZ regelmatig brainstormsessies op grote schaal, onder de naam Hersenstorm. De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Hersenstorm deelnemers zijn kleurrijk en hebben diverse achtergronden en expertises. Hoe gevarieerder, hoe liever.

Hersenstormsessies gebeuren zowel online via ons forum, en skype, als offline op diverse locaties in heel Vlaanderen, uiteraard mét aandacht voor de coronaregels. Zin om deel te nemen aan Hersenstorm? Registreer je hier!

Mindz Wie

MINDZ is een samenwerking tussen verschillende experten en ondernemers. Belangrijk: ons kernteam zet zich, net zoals onze leden, belangeloos in voor MINDZ.

Ons doel? Het MINDZ model en platform laten uitgroeien tot een omgeving waar ideeën zich kunnen ontwikkelen tot sterke bedrijven.